Uthyres- Vuokrataan 

_____________________________________________________________________________

Hösten 2018

Hyresprinciper och hyror hittar du här

 

PIF-Center
HYRESPRINCIPER OCH HYROR

Följande principer iakttas då hallarna (gäller alla hallar) hyrs ut:
 


1) Hallarna hyrs ut i minst för en (1) timme. I samband med att hyresgästen hyr en timme kan förlängning köpas enligt halva timmar (30 min) om man avtalat med en annan hyresgäst att den hyr resterande halvtimme. Bokningsläget bör framgå av PIF-Centers webbsida.


2) I första hand hyrs hallarna ut till aktieägare och sektioner som hör till aktieägarnas organisation. Ifall det finns oreserverade tider hyrs hallarna till utomstående användare.


3) Prime time definieras som vardagar från och med kl. 16 till 21 samt lördagar kl. 9 – 18 och söndagar kl. 11 - 20. Dagtid vardagar kan hallen hyras till fastställd dagavgift mellan kl. 7 -16.


4) Endast hallhelheter hyrs ut. Alltså i regel inte halv plan eller delar av en plan/hall. Undantag för samanvändning mellan spelplan/gymnastiksal och friidrottsfaciliteter.


5) I PIF-Centers hallhyror ingår alltid moms (10 %). Hyrorna publiceras på PIF-Centers webbsida, www.pifcenter.fi

 

6) Hyran delas upp i en sk. standardtimme för Pargas IF:s sektioner och andra lag som är berättigade till standardtimme. En standardtimme förutsätter att reserveraren binder upp sig till en lång användningstid. För stora hallens del omfattar användningstiden minst från 1.9 till 30.4. För fotbollshallens del är användningstiden 4,5 månader i en glidande tid från 1.11. till 31.3.


Utöver standardtimmar hyrs hallarna ut till ”utomstående”, ifall det finns lediga tider, för en
högre taxa. Då förutsätts inte bindning till en lång hyrestid. Reserverade bokningar kan
anmälas inhiberade senast en (1) månad före reserveringstiden.


7) Turneringar bör planeras terminsvis och helst före terminen inleds. I allmänhet går turneringsbokningar före träningsbokningar, speciellt då turneringarna planeras på förhand. Ifall det är fråga om turneringar som arrangeras med kort varsel kan också de bokas så att träningstider inhiberas. Beslut tas av bolagets VD. Turneringsarrangörerna ansvarar för hallhyror och fastighetens översyn samt grovstädning efter turneringen. Då turneringar ordnas bör arrangörerna alltid ha parkeringsvakter och ordningsvakt (inomhus) i tillräcklig omfattning. De bör använda de gula västarna som har anskaffats för ändamålet. Till övriga delar följs regelverket för användningen av hallarna.


8) Övervakning av användningen av fastigheterna och praktisk tillsyn sker genom köptjänst av FysioGym Ab. Ett regelverk för användningen uppgörs av PIF-Center i samarbete med företaget som står för servicen inom köptjänsten.


9) Hallarna/spelplanerna kan inte hyras vidare till tredje part. Bolagets VD kan i undantagsfall bevilja dispens för vidareuthyrning. Dispensgrund kan inte vara att reserverad tid inte används av den som reserverat den.


10) Bokningar kan göras enbart via info@pifcenter.fi Varje bokning bör innehålla en namngiven ansvarsperson. Om ansvarsperson inte anges (vid bokning), alternativt byte av ansvarsperson inte angetts i tid (senast då reserveringen påbörjas) eller anmäld ansvarsperson inte de facto har fungerat som ansvarsperson och varit närvarande under reserverad tid kan PIF-Center bolaget höja hyran med 50 %.

11) Införda bokningar i PIF-Centers kalender på webben är lika med faktureringsgrund. Bokningar kan korrigeras fram till en månad före bokningen infaller.


Hallhyror höstterminen 2018
Priserna innehåller moms 10 %


Fotbollshallen: 33 x 40 m
Standard timme, prime time 60 €/h
Andra timmar, prime time 75 €/h
Dagtid, vardagar, eftis 30 €/h
Dagtid, skolor och eftis (ingen värme) 11€/h


Spelhallen: 17 x 40 m
Standard timme. prime time 30 €/h
Andra timmar, prime time 37 €/h
Dagtid, vardagar 20 €/h
Dagtid, vardagar, skolor och eftis 11 €/h +150 €/mån


Gymnastikhallen: 17 x 20 m
Standard timme, egen o utomstående användning prime time 30 €/h
Andra timmar prime time 37 €/h
Dagtid, vardagar 20 €/h
Dagtid, vardagar, skolor och eftis 11 €/h +150 €/mån


Eftisverksamheten, FysioGym/PIFTIS betalar en gemensam månadsavgift för samtliga hallar (150 €/mån)

_____________________________________________________________________________

Dags att tänka på hösten!

Fundera på reserveringar i PIF-Center under höstterminen 2018 och helst också vintern-våren 2019! Meddela reserveringar till info@pifcenter.fi fram till den 15.8.2018

Styrelsen kommer att behandla hallhyrorna för hösten vid sitt möte den 12.6. Styrelsen är medveten om feedbacken om hallhyresnivån och kommer att diskutera hyrorna i den andan. Vi informerar om hallhyrorna för höstterminen 2018 genast efter mötet.

 

_____________________________________________________________________________

Orientering 14.1.2018

Viking Cup spelades i Pargas 3-4.1.2018


 

Mer om turneringen hittar du här

PIF-09 Turnering i PIF-Center 18.11.2017

Takbygget vid ingången 17.10.2017

 

12.9.2017
 

Arbetet fortskrider i PIF-Center

Under hösten 2017 kommer man bl.a. att bygga ett tak vid ingången till idrottshallen och i fastighetens nedre våning en bastu.

 

5.9.2017

Bike Trial besökte Piftis

Barnen fick se smakprov på hur man gör och även själva prova på grenen.

Bekanta dig med Bike Trial Parainen här

 

 

Inga händelser på kommande

Bästa vän av idrott och idrottskultur

Pargas Idrottsförening r.f. är en 102 årig allroundförening med ett medlemsantal som tillsammans med systerföreningen Pargas Knatteliga med god marginal överstiger 2 000 medlemmar. Flertalet utgör juniorer som erlägger en mycket måttlig deltagaravgift till någon av föreningens sju sektioner.

Antalet junioridrottare har nu vuxit sig så stort att bristen på inomhushallar i Pargas har blivit ett akut problem och ett direkt hinder för verksamheten. Då staden ör tillfället inte har resurser för dylika investeringar, har vi blivit tvungna att agera själva. Därför grundades fastighetsbolaget Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med uppgift att äga, förvalta och uthyra de inköpta industrihallarna på Norrbyåsen i Pargas. De tidigare industrihallarna byggs nu om till idrottshallar. Piffen (64 %) är tillsammans med Pargas Knatteliga (12,5 %) majoritetsägare i bolaget. Nordkalk Oyj som medfinansiär äger 19,5 % och Folke Lindström 4 %. Fastighetsbolagets egna kapital, aktiekapital och fria fonder, uppgår totalt till 396 000 euro.

För sina kapitalinsatser har föreningarna upptagit banklån som har garanterats till 80 % av Pargas stad. Fastighetsbolaget har erhållit 207 000 euro statsstöd för omändringsarbetena och 400 000 euro har bolaget beviljats bankfinansiering. Ännu finns det dock ett betydande finansieringsbehov för bl.a. fast utrustning och redskap. Vi hoppas kunna lösa frågan med bidrag och sponsorinsatser från fonder, stiftelser, företag och privatpersoner utan att behöva utöka låneupptagningen.

Totalbudgeten utgör ca 1,4 miljoner euro och med ordnad finansiering står hallarna färdiga inkommande årsskifte. Målsättningen är att vi skall kunna bereda mångsidiga möjligheter för idrottskultur, särskilt för ungdomar och till rimlig kostnad, samt därutöver även skapa förutsättningar att bredda möjligheter i staden också för andra kulturella ändamål.

Talkoinsatserna kommer, när projektet är klart, att överstiga 5 000 talkotimmar. Vi tackar redan nu våra duktiga talkojobbare som gjort ett otroligt arbete. Nu kan också Du vara med!

Vi vill nu vädja till alla vänner av idrott och idrottskultur i Pargas, både företag och privatpersoner, att ge ett bidrag till detta för hela Pargas så positiva projekt. Som man kan notera här i prospektet finns det många olika möjligheter att vara med.

Tack på förhand!

Folke Lindström
ordförande för
Pargas IF och PIF-Center Ab

#PIFCenter

 

  

   
  

 

    
 

 

      

       

        

   

      

     

   

     

     

   
 

      
 

           
 

WT-Kiinteistöt   Profit   Ska-Plan   Lindströms Plåtslageri

Jorma Winberg   Ravintola Kamu   Weber  MPT-Consulting

Pargas Rotary klubb  Väståbolands svenska församling 

Mammamiorna   Oy Parline Ab    El-Kronström

Palmgrén Consulting   Svahnströms El   Café Bustis

Lindan Group   BH-Rör   NJN-Tech   Mercuri Urval

RT-62 Pargas   Lions Club Parainen-Pargas   Sorpo Hereford

Pargas Port Rotary Klubb   Ab Pargas Rörmontering