Gymnastikens säsongsavslutning 23.5.2018

 

 

_____________________________________________________________________________

Dags att tänka på hösten!

Fundera på reserveringar i PIF-Center under höstterminen 2018 och helst också vintern-våren 2019! Meddela reserveringar till info@pifcenter.fi fram till den 15.8.2018

Styrelsen kommer att behandla hallhyrorna för hösten vid sitt möte den 12.6. Styrelsen är medveten om feedbacken om hallhyresnivån och kommer att diskutera hyrorna i den andan. Vi informerar om hallhyrorna för höstterminen 2018 genast efter mötet.

 

_____________________________________________________________________________

 

Årsreparation - PIF Center stängt 14-15.6 och 18-20.6.2018

Årsunderhåll i hallarna 14 och 15.6. samt 18-20.6.2018.

 

_____________________________________________________________________________

Precisering av hyres principer för vårterminen 2018

För att uppmuntra användningen av hallarna under tider då användningsgraden är låg, preciseras hallhyrorna så, att under nedan nämnda tid tillämpas hyra för dagtid, vardagar, under dygnens alla timmar, för de olika hallarna:
 

  • Fotbollshallen perioden 1.4 – 15.10   30 €/h
  • Spelplanen perioden 1.5 – 31.8    20 €/h
  • Redskapsgymnastiksalen lördag och söndag 1.4 – 31.5 och alla dagar 1.6 – 31.8  20 €/h


Detta gäller för hyreskunder som har uppfyllt p. 6 gällande standardtimme och kravet på en lång användningstid. Gäller dock inte timmar som säljs vidare på fria marknaden (kalas o liknande tillställningar).

Hyresprinciper och hyror hittar du här
 

Orientering 14.1.2018

Viking Cup spelades i Pargas 3-4.1.2018


 

Mer om turneringen hittar du här

PIF-09 Turnering i PIF-Center 18.11.2017

Takbygget vid ingången 17.10.2017

 

12.9.2017
 

Arbetet fortskrider i PIF-Center

Under hösten 2017 kommer man bl.a. att bygga ett tak vid ingången till idrottshallen och i fastighetens nedre våning en bastu.

 

5.9.2017

Bike Trial besökte Piftis

Barnen fick se smakprov på hur man gör och även själva prova på grenen.

Bekanta dig med Bike Trial Parainen här

 

 

Inga händelser på kommande

Bästa vän av idrott och idrottskultur

Pargas Idrottsförening r.f. är en 102 årig allroundförening med ett medlemsantal som tillsammans med systerföreningen Pargas Knatteliga med god marginal överstiger 2 000 medlemmar. Flertalet utgör juniorer som erlägger en mycket måttlig deltagaravgift till någon av föreningens sju sektioner.

Antalet junioridrottare har nu vuxit sig så stort att bristen på inomhushallar i Pargas har blivit ett akut problem och ett direkt hinder för verksamheten. Då staden ör tillfället inte har resurser för dylika investeringar, har vi blivit tvungna att agera själva. Därför grundades fastighetsbolaget Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy med uppgift att äga, förvalta och uthyra de inköpta industrihallarna på Norrbyåsen i Pargas. De tidigare industrihallarna byggs nu om till idrottshallar. Piffen (64 %) är tillsammans med Pargas Knatteliga (12,5 %) majoritetsägare i bolaget. Nordkalk Oyj som medfinansiär äger 19,5 % och Folke Lindström 4 %. Fastighetsbolagets egna kapital, aktiekapital och fria fonder, uppgår totalt till 396 000 euro.

För sina kapitalinsatser har föreningarna upptagit banklån som har garanterats till 80 % av Pargas stad. Fastighetsbolaget har erhållit 207 000 euro statsstöd för omändringsarbetena och 400 000 euro har bolaget beviljats bankfinansiering. Ännu finns det dock ett betydande finansieringsbehov för bl.a. fast utrustning och redskap. Vi hoppas kunna lösa frågan med bidrag och sponsorinsatser från fonder, stiftelser, företag och privatpersoner utan att behöva utöka låneupptagningen.

Totalbudgeten utgör ca 1,4 miljoner euro och med ordnad finansiering står hallarna färdiga inkommande årsskifte. Målsättningen är att vi skall kunna bereda mångsidiga möjligheter för idrottskultur, särskilt för ungdomar och till rimlig kostnad, samt därutöver även skapa förutsättningar att bredda möjligheter i staden också för andra kulturella ändamål.

Talkoinsatserna kommer, när projektet är klart, att överstiga 5 000 talkotimmar. Vi tackar redan nu våra duktiga talkojobbare som gjort ett otroligt arbete. Nu kan också Du vara med!

Vi vill nu vädja till alla vänner av idrott och idrottskultur i Pargas, både företag och privatpersoner, att ge ett bidrag till detta för hela Pargas så positiva projekt. Som man kan notera här i prospektet finns det många olika möjligheter att vara med.

Tack på förhand!

Folke Lindström
ordförande för
Pargas IF och PIF-Center Ab

#PIFCenter

 

  

   
  

 

    
 

 

      

       

        

   

      

     

   

     

     

   
 

      
 

           
 

WT-Kiinteistöt   Profit   Ska-Plan   Lindströms Plåtslageri

Jorma Winberg   Ravintola Kamu   Weber  MPT-Consulting

Pargas Rotary klubb  Väståbolands svenska församling 

Mammamiorna   Oy Parline Ab    El-Kronström

Palmgrén Consulting   Svahnströms El   Café Bustis

Lindan Group   BH-Rör   NJN-Tech   Mercuri Urval

RT-62 Pargas   Lions Club Parainen-Pargas   Sorpo Hereford

Pargas Port Rotary Klubb   Ab Pargas Rörmontering