Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy:s ägare 1.1.2018
 
Pargas Idrottsförening r.f.      286 aktier         81,7%
Nordkalk OyAb                      39 aktier         11,1%
Pargas Knatteliga r.f.             25 aktier           7,2%
 
TOTALT                                 350 aktier       100,0%