Projektet framskrider i nedre våningen

 

 

___________________________________________________________________________

 

Orientering 14.1.2018

12.9.2017
 

Arbetet fortskrider i PIF-Center

Under hösten 2017 kommer man bl.a. att bygga ett tak vid ingången till idrottshallen och i fastighetens nedre våning en bastu.

 

5.9.2017

Bike Trial besökte Piftis

Barnen fick se smakprov på hur man gör och även själva prova på grenen.

Bekanta dig med Bike Trial Parainen här