PIF-Center stänger

PIF-Center stänger fr.o.m. tisdag morgon 17.3.2020 och all verksamhet upphör fram till 13.4.2020. Bolaget återkommer till en eventuell fortsatt stängning efter den 13.4 liksom också till när verksamheten upptas på nytt.

Dörrarna låses och alla utdelade nycklar nollställs. Då förhållandena normaliseras igen, kan nyckelinnehavarna begära att nycklarna igen programmeras som förut eller så kan man återlämna nyckeln och återfå betald nyckelpant. Återlämnande av nycklar och återbetalning av nyckelpant verkställs inte så länge som PIF-Center är stängt.

Kategorier:
Okategoriserade