• Hallen 18 x 20 m
  • kanves 12 x 12 m
  • räcke
  • ribbstolar
  • ringar
  • bom
  • rep
  • parterr
  • voltgrop med tillhörande trampoliner