• Bastun reserveras via info@pifcenter.fi. Bastureservering inkluderar mötes/omklädningsrummet
   
 • Bastun reserveras alltid för sex (6) timmar börjande alla vardagar kl. 18 och lördagar, söndagar samt veckohelgdagar börjande kl. 9 - 18 (då kan det krävas en serviceinsats mellan reserveringarna). Efter sex (6) timmar slår inbrottslarmet på och det förorsakar kostnader.
   
 • Endast mötesrummet kan också reserveras, då är tiderna inte lika strikta. Bastutemperaturen (olovligt bastubadande) kan övervakas via mobil.
   
 • Reservering förutsätter alltid en ansvarsperson som är ansvarig för att regler och anvisningar efterföljs! Efterstädningen hör också till.
   
 • Bastunyckel hämtas från officen (FysioGym/Wille) samma dag som bastun/mötesrummet används och lämnas efter användningen inne i mötesrummet på för ändamålet avsedd krok. Om nyckeln inte finns i på avsedd plats, dörren är olåst eller bastun/mötesrummet ostädad (grovstädad) faktureras 30 euro plus moms, extra. Bolaget har också rätt att fakturera eventuell skada som uppstått om dörren lämnats olåst
   
 • Alarmet är alltid på i bastun – fås bort med nyckelkoden (i ändan av Iloq nyckeln) som slås in på inloggningspanelen. Alarmet bör återställas av ansvarsperson då man lämnar bastun. Motsatt övning som vid ankomst.
   
 • Bastun kan slås på via knapp innanför dörren på inloggningspanelen eller via telefon. Avtala om startsätt då bastun reserveras.