Hallhyror höstterminen 2019 samt regelverk för hallanvändning

Gäller fr.o.m. 1.6.2019
Följande principer iakttas då hallarna (gäller alla hallar) hyrs ut:


1) Hallarna hyrs ut minst för en (1) timme. I samband med att hyresgästen hyr en timme kan förlängning köpas enligt halva timmar (30 min) om man avtalat med en annan hyresgäst att den hyr resterande halvtimme. Bokningsläget bör framgå av PIF-Centers webbsida


2) I första hand hyrs hallarna ut till aktieägare och sektioner som hör till aktieägarnas
organisation. Ifall det finns oreserverade tider hyrs hallarna till utomstående användare.


3) Prime time definieras som vardagar från och med kl. 16 till 22 samt lördagar kl. 9 – 18 och söndagar kl. 11 - 20. Dagtid vardagar kan hallen hyras till fastställd dagavgift mellan kl. 7 -16.

4) Endast hallhelheter hyrs ut. Alltså i regel inte halv plan eller delar av en plan/hall. Undantag för samanvändning mellan spelplan/gymnastiksal och friidrottsfaciliteter


5) I PIF-Centers hallhyror ingår alltid i kraft varande momssats (10 %). Hyrorna publiceras på PIF-Centers webbsida, www.pifcenter.fi


6) Hyran delas upp i en sk. standardtimme för Pargas IF:s sektioner. En standardtimme
förutsätter att reserveraren binder upp sig till en lång användningstid. För stora hallens del
omfattar användningstiden minst från 1.9 till 30.4. För fotbollshallens del är
användningstiden 4,5 månader i en glidande tid från 1.11. till 31.3.


Utöver standardtimmar hyrs hallarna ut till ”utomstående”, ifall det finns lediga tider, för en
högre taxa. Då förutsätts inte bindning till en lång hyrestid. Reserverade bokningar kan
anmälas inhiberade senast en (1) månad före reserveringstiden.


7) Turneringar bör planeras terminsvis och helst före terminen inleds. I allmänhet går
turneringsbokningar före träningsbokningar, speciellt då turneringarna planeras på förhand. Ifall det är fråga om turneringar som arrangeras med kort varsel kan också de bokas så att träningstider inhiberas. Beslut tas av bolagets VD. Turneringsarrangörerna ansvarar för hallhyror och fastighetens översyn samt grovstädning efter turneringen. Då turneringar ordnas bör arrangörerna alltid ha parkeringsvakter och ordningsvakt (inomhus) i tillräcklig omfattning. De bör använda de gula västarna som har anskaffats för ändamålet. Till övriga delar följs regelverket för användningen av hallarna.


8) Övervakning av användningen av fastigheterna och praktisk tillsyn sker genom köptjänst av FysioGym Ab. Ett regelverk för användningen uppgörs av PIF-Center i samarbete med företaget som står för servicen inom köptjänsten.


9) Hallarna/spelplanerna kan inte hyras vidare till tredje part. Bolagets VD kan i undantagsfall bevilja dispens för vidareuthyrning. Dispensgrund kan inte vara att reserverad tid inte används av den som reserverat den.


10) Bokningar kan göras enbart via info@pifcenter.fi . Varje bokning bör ha en namngiven
ansvarsperson. Om ansvarsperson inte anges (vid bokning), alternativt byte av
ansvarsperson inte angetts i tid (senast då reserveringen påbörjas) eller anmäld
ansvarsperson inte de facto har fungerat som ansvarsperson och varit närvarande under
reserverad tid kan PIF-Center bolaget höja hyran med 50 %.

11) Ansvarspersonen har ansvar för den tid hallen/hallarna hyrs, för personsäkerheten i hallen samt för hyrd hall/utrymme och redskapen som ställs till förfogande.

12) Införda bokningar i PIF-Centers kalender på webben är lika med faktureringsgrund.
Bokningar kan korrigeras fram till en månad före bokningen infaller.

Förslag hallhyror höstterminen 2019


Priserna innehåller moms 10 %


Fotbollshallen: 33 x 40 m
Standard timme, 60
Andra timmar, prime time 75
Dagtid, vardagar, Pargas stadsskolor (alltid), lågsäsong
standardtimme 1.4 - 31.9. 30
Dagtid, vardagar, Piftis och Strokeklubben 11


Spelhallen: 17 x 40
Standard timme 30
Andra timmar, prime time 37
Dagtid, vardagar, lågsäsong standardtimme 1.5–31.8 20
Dagtid, vardagar, Pargas stadsskolor och övriga användare 15 +150 €/mån
Dagtid, vardagar, Piftis 11


Gymnastikhallen: 17 x 20
Standard timme, egen o utomstående användning prime time 30
Andra timmar prime time 37
Dagtid, vardagar, lågsäsong standardtimme 1.5–31.8 20
Dagtid, vardagar, Pargas stadsskolor och övriga användare 15 +150 €/mån
Dagtid, vardagar, Piftis 11

Sommarstängt i PIF-Center

Mån. 10.6 kl. 8.30 - ons. 12.6 kl. 15. 

Taket blev klart i maj

Taket blev färdigt i början av maj 2019. Bygget gick enligt planerna och enligt budget. PIF-Center tackar byggentreprenören Plåtslageri T. Lindström Oy Ab för väl utfört värv och gott samarbete.

 

 

 

Anna, Julia och Albin i PIF-Center

Video från öppet hus 24.11.2018

 

Projektet framskrider i nedre våningen

 

 

#PIFCenter

 

  

   
  

 

    
 

 

      

       

        

   

      

     

   

     

     

   
 

      
 

           
 

WT-Kiinteistöt   Profit   Ska-Plan   Lindströms Plåtslageri

Jorma Winberg   Ravintola Kamu   Weber  MPT-Consulting

Pargas Rotary klubb  Väståbolands svenska församling 

Mammamiorna   Oy Parline Ab    El-Kronström

Palmgrén Consulting   Svahnströms El   Café Bustis

Lindan Group   BH-Rör   NJN-Tech   Mercuri Urval

RT-62 Pargas   Lions Club Parainen-Pargas   Sorpo Hereford

Pargas Port Rotary Klubb   Ab Pargas Rörmontering

Förlags Ab Sydvästkusten   Oy Elvis Ab   Oy Elmdal Ab

TyygiLyylit   Pargas FBK  Nasta Verhoomo Beklädnad

Jordbrukssammanslutningen Lindström & Lindström Kimito

Ab Handix Oy   Ab MeMera Oy   Solvalla Stiftelse