Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy:s ägare 1.1.2018
 
Pargas Idrottsförening r.f.      311 aktier         88,9%
Nordkalk Oy Ab                      39 aktier         11,1%
 
TOTALT                                 350 aktier       100,0%