Ole sinäkin mukana!

Yksityishenkilönä voit olla mukana tukemassa toimintaa hankkimalla yhden tai useamman neliömetrin PIF-Centeristä. 

Helpoiten asia hoituu maksamalla 50 € / neliö tilille FI68 6601 0010 3525 16 (PIF-Center Fonden).

  • Autat paikkakunnan junioreita
  • Mahdollistat junioreille paremmat harjoitusmahdollisuudet sekä -ajat
  • Saat nimesi hopealaatalle PIF-Centerissä
  • Voit myös antaa neliömetrin lahjaksi

Kiitos kaikille teille, jotka olette jo mukana!

Kaj ja Ulla-Britt Ahlbäck
Kaj Ahlbäck
Inga Alhoke
Lasse Alhonen
Per Arvidsson
Ricke Aspelin
Seija Autio
Stefan ja Pia Axberg
Joakim Backman
Cecilia Bergman
Edvin Bergman
Carl-Gustaf Bergström
Fredrik Bergström
Lucas Bergström
Nea Bergström
Runa-Lisa Bergström
Tarja Bergström
Maj Björk
Carl-Ove Björkman
Bror Blomqvist
Valentina Blomqvist
Lena ja John Bolmqvist
Harry Bondas
Stig-Olof Carlberg
Henrik Carlstedt
Wilma ja Frida Dahlberg
Sebastian Ducander
Sigrid Ducander
Nils Ekholm
Patrik Eklund
Barbro ja Mats Ekman
Maija Elenius
Mona Elmvik
Sven Engblom
Bror Engström
Folke Engström
Mikael Engström
Patrik Engström
Roland Engström
Sverker Engström
Bernt Engström
Jon Engström
Simon Engström
Tilde Engström
Fabian Engström
Perh. Chr. & J. Enkvist
Malin Enkvist
Anne Eriksson
Perhe Mikael Eriksson
Henriette Eriksson
Jeremias Eriksson
Mathias Eriksson
Rainer Eriksson
Ralf Eriksson
Tage Eriksson
Tobias Eriksson
Tom Eriksson
Ulf-Stefan Eriksson
Gunnar Fjäder
Kurt Fjäder
Niklas Fjäder
Håkan Forsman
John Forsman
Göran Friberg
Johan Frisk
Henrik Fröberg
Nina Fröberg
Robin Fröberg
Cilla Fröjdö
Kasper Fröjdö
Linus Fröjdö
Perh. Futtari
Måns Gestranius
Peter Gestranius
Matias Granholm
Rony Granholm
Albin Granlund
Emilia Granlund
Tilda ja Theo Granlund
Tina Granlund
Gunnar Grönblom
Leif Grönroos
Anders Gustafsson
Paul Gustafsson
Stefan Gustafsson
Sari Haijanen
Jenni Hamunen
Maria Helenius
Inger Helenius
Tom Helenius
Kim Henriksson
Lars-Ove Henriksson
Robin Henriksson
Stig Hermansson
Carl-Göran af Heurlin
John Hollfast
Jörgen Hollsten
Lilly Hollsten
Lars P. Holmberg
Tomas Holmberg
Carina Holm
Perhe Holm
Casper Holmén
Christian Holmén
Pirjo Holmén
Sebastian Holmén
Nienke Huizenga
Pasi Hyvärilä
Ralf Höglund
Kennet Höglund
Iron Max
Christer ja Saga Isaksson
Christos Isaksson
Inger ja Pelle Isaksson
Victoria Jakaus
Anton Jansén
Filip Jansén
Oskar Jansén
Tomas Jansén
Emilia Johansson
Irma ja Lasse Johansson
Jonatan Johansson
Junior Johansson
Kevin Johansson
Lasse Johansson
Tancred Johansson
Theresia Johansson
Viktor Johansson
Perhe Julin
Majlen ja Christer Järnström
Daniel Järnström
Jan-Olof Järnström
Soile ja Risto Kaanela
Jesse ja Jimmy Kaanela
Katja Kallio
Anders Karlsson
Bengt Karlsson
Dick Karlsson
Johan Karlsson
Juho Karlsson
Kaj Karlsson
Lars Karlsson
Marianne Karlsson
Niklas Karlsson perheineen
Henrik Karlstedt
Ralf Kavon
Juha Kinnunen
Jenny Kronberg
Jimmy Kronberg
Joe Kronberg
Johan Kronberg
John Kronberg
Susie Kronberg
Gulli Kronehag
Kurt Kronehag
Carita ja Mårten Kronström
Birgitta Kärkkäinen
Gunnevi Lagerroos
Tony Lagerroos
Mirabella Lagus
Eino Lahti
Petri Lahtonen
Pasi Lamppu
Mark Lassfolk
Perh. John Laurén
Karl-Gustav Laurén
Leena Laurén
Lennart Laurén
Sissel Laurén
Sture Laurén
Jill Laurén
Sara Laurén
Ellen Le Grand
Emma Le Grand
Jonas Lehtinen
Knut Lehtinen
Jesse Leino
Caroline Lepistö
Thomas Lepistö
Toni Levon
Familjen Levón
Henrik Lindberg
Bertel Lindblom
Holger Lindblom
Maj Lindblom
Sven Lindblom
Manja Lindell
Alisa ja Anton Lindfors
Ann-Mari & Björn Lindholm
Maria Lindholm
Tommy Lindholm
Carl-Johan Lindman
Hessu Lindqvist
Axel Lindstedt
Amanda Lindström
Anna Lindström
Elias ja Emil Lindström
Helena ja Folke Lindström
L&M Lindström-Gommers
Marisol Lindström
Mathias Lindström
Michaela Lindström
Molly Lindström
Pelle Lindström
Viktor Lindström
Frank Lundén
Familjen Lundqvist
Henry Lundström
Per Lundström
Kurt-Erik Långbacka
Lena Långbacka
Elin Lönnberg
Espen Lönnberg
Berndt Lönnberg
Jockum Lönnberg
Maijalan perhe
Stefan Majurin
Malmlundin perhe
Britt & Tapio Marjamäki
Tapio Marjamäki
Aaron Markkula
Juho Marttinen
Kari Mattila
Marianne Mattila
Risto Mattila
Lucas Mattjus
Sara Mattjus
Agneta Mattsson Nyberg
Björn Mattsson
Isabella Mattsson
Linn ja Minea Mattsson
Margareta Mattsson
Olivia Mattsson
Ralf Mattsson
Mustfinnö Marthakrets
Ronja Mäenpää
Armi Niemi
Kenneth Nordling
Guy Nordström
Nisse Norrgård
Lars Nummelin
Gunnel Nyberg
Johan Nyberg
Per Nyberg
Raimond Nyberg
Stefan Nyberg
Thomas Nyberg
Abbe Nylund
Lena Nylund
Petter Nylund
Perhe Tommy Nymalm
Vivan Norring Nyström
Pentti Nyström
Nea Ojala
Nico Ojala
Markku Orell
Saku Orell
Ida Otstavel
Arthur Pahlman
Folke Pahlman
William Pahlman
Nella Paju
Tia Paju
Pargas Svenska Pensionärer Stavvandrarna
Rasmus Pettersson
PIF Salibandy M2
Ilse Piippo
Jan-Peter Pomrén
Mira, Gustaf & Ludvig Prost
Raili Puhakka
R&D Råd & Dåd
Carita Ramstedt
Harry Ramstedt
Mariella Ramstedt
Mikael Ramstedt
Jessica Ranta-aho
Liam ja Jamilah Ranta-aho
Ville Ranta-aho
Arto Rantanen
Anna Rask
Käthe ja Ralf Rehnström
Mikael Reuter
Robert Ridberg
Sara ja Kasper Ridberg
Tom Ridberg
Tarja Rinne
Seija Ruohonen
Petter Rönnlöf
Wilma Saarinen
Ola Sand
Susanna Silvennoinen
Birgitta Sjöholm
Philip Sjöstrand
Sarah Sjöstrand
Sven Sjöström
Nelson Skaag
Oskar Skaag
Emilia Skaag
Elsa Skaag
Skröbbel-Gåbbana
Amelie, Line ja Juni Snåre
Kaarlo Soini
Göran ”Gösse” Storfors
Adam Strömborg
Anki Strömborg
Caspian Strömborg
Eddie Karrani Strömborg
Emilio Strömborg
Heidi Strömborg
Marcus Strömborg
Stefan Strömborg
Svante Strömborg
Tore Strömborg
Yngvar Strömborg
Johanna ja Erik Sumelius
Oscar Sumelius
Petter Sumelius
Ann-Christine Sundell
Tom Sundell
William Sundell
Zacharias Sundell
Vilhelm & Philip Suojanen
Margot Svahnström
Oliver ja Marie Svahnström
Emil Sviberg
Julia Sviberg
Magnus Sviberg
Ada Söderholm
Jan Söderholm
Jan Söderlund
Rachel Nygård-Taxell
Christoffer Taxell
Johan Thorn
Anne Tiikkala
Felix ja Tilda Timgren
Daniela Tunturi
Harri Tunturi
Joel Tunturi
Julia Tunturi
Sara Tunturi
Reino Tuominen
Pia Vainio
Tapio Vainio
Veijo Vainio
Tom Valli
Ellen Vikström
Emelie Vikström
Alex Virtala
Emmi Virtala
Jenny Virtala
Markku Virtala
Petra Virtala
Andreas von Bergmann
Caroline von Zweygbergk
Jan von Zweygbergk
Jim von Zweygbergk
Lilli von Zweygbergk
Peggy Wallin
Oona Wanström
C-O Westén
Lars Westerback
Bengt Westerlund
Ronja Westerlund
Uffe Westerlund
Daniel, Sebastian, Eric Wikman
Ina Wikman
Daniel Wikman
Suse Wikman
William Wikström
Gun-Maj Winberg
Jorma Winberg
Matilda Åberg
Simon ja Isak Åberg
Aarno Öhman
Catharina Öhman
Folke Öhman
Mikael Öhrnberg
Heidi Österman
Sebastian Österman
Sofia Österman
Tomas Österman
Östermans
Franz Östman

Jos nimesi puuttuu listalta, otathan yhteyttä info@pifcenter.fi