Turvallisuusdokumentit

PIF-Center on järjestänyt kahdeksan turvallisuuskurssia ja kaikkiaan 95 vastuuhenkilöä on osallistunut kursseihin. Iso kiitos kurssin käyneille henkilöille. 

Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy:n hallitus on päättänyt, että turvallisuus ja pelastussuunnitelmat otetaan virallisesti käyttöön 15. marraskuuta 2019.

Tämä tarkoittaa, että turvallisuusdokumenteissa esitetyt ohjeet ja kurssien aikana toimitettuja tietoja sovelletaan. Henkilöt, jotka eivät ole käyneet turvallisuuskoulutusta eivät enää voi toimia vastuuhenkilöinä.

Voit tutustua turvallisuusdokumentteihin alla:

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma, 1. kerros (kaavio)

Pelastussuunnitelma, kellarikerros (kaavio)

Pelastussuunnitelma, jalkapallohalli (kaavio)

Asemapiirustus

Turvallisuussuunnitelma