Var med du också!

Som privatperson kan du vara med och stöda verksamheten genom att köpa en eller flera kvadratmeter i PIF-Center.

Det gör du lättast genom att betala in 50 € / kvm till FI68 6601 0010 3525 16 (PIF-Center Fonden).

  • Du hjälper ortens juniorer
  • Du ger juniorerna bättre träningsmöjligheter och tider
  • Du får ditt namn på en plakett i PIF-Center
  • Du kan också ge bort en kvadratmeter som gåva

Tack till alla er som redan är med!

Kaj o. Ulla-Britt Ahlbäck
Kaj Ahlbäck
Inga Alhoke
Lasse Alhonen
Per Arvidsson
Ricke Aspelin
Seija Autio
Stefan och Pia Axberg
Joakim Backman
Cecilia Bergman
Edvin Bergman
Carl-Gustaf Bergström
Fredrik Bergström
Lucas Bergström
Nea Bergström
Runa-Lisa Bergström
Tarja Bergström
Maj Björk
Carl-Ove Björkman
Bror Blomqvist
Valentina Blomqvist
Lena och John Bolmqvist
Harry Bondas
Stig-Olof Carlberg
Henrik Carlstedt
Wilma och Frida Dahlberg
Sebastian Ducander
Sigrid Ducander
Nils Ekholm
Patrik Eklund
Barbro och Mats Ekman
Maija Elenius
Mona Elmvik
Sven Engblom
Bror Engström
Folke Engström
Mikael Engström
Patrik Engström
Roland Engström
Sverker Engström
Bernt Engström
Jon Engström
Simon Engström
Tilde Engström
Fabian Engström
Fam. Chr. & J. Enkvist
Malin Enkvist
Anne Eriksson
Familjen Mikael Eriksson
Henriette Eriksson
Jeremias Eriksson
Mathias Eriksson
Rainer Eriksson
Ralf Eriksson
Tage Eriksson
Tobias Eriksson
Tom Eriksson
Ulf-Stefan Eriksson
Gunnar Fjäder
Kurt Fjäder
Niklas Fjäder
Håkan Forsman
John Forsman
Göran Friberg
Johan Frisk
Henrik Fröberg
Nina Fröberg
Robin Fröberg
Cilla Fröjdö
Kasper Fröjdö
Linus Fröjdö
Fam. Futtari
Måns Gestranius
Peter Gestranius
Matias Granholm
Rony Granholm
Albin Granlund
Emilia Granlund
Tilda och Theo Granlund
Tina Granlund
Gunnar Grönblom
Leif Grönroos
Anders Gustafsson
Paul Gustafsson
Stefan Gustafsson
Sari Haijanen
Jenni Hamunen
Maria Helenius
Inger Helenius
Tom Helenius
Kim Henriksson
Lars-Ove Henriksson
Robin Henriksson
Stig Hermansson
Carl-Göran af Heurlin
John Hollfast
Jörgen Hollsten
Lilly Hollsten
Lars P. Holmberg
Tomas Holmberg
Carina Holm
Familjen Holm
Casper Holmén
Christian Holmén
Pirjo Holmén
Sebastian Holmén
Nienke Huizenga
Pasi Hyvärilä
Ralf Höglund
Kennet Höglund
Iron Max
Christer och Saga Isaksson
Christos Isaksson
Inger och Pelle Isaksson
Victoria Jakaus
Anton Jansén
Filip Jansén
Oskar Jansén
Tomas Jansén
Emilia Johansson
Irma och Lasse Johansson
Jonatan Johansson
Junior Johansson
Kevin Johansson
Lasse Johansson
Tancred Johansson
Theresia Johansson
Viktor Johansson
Familjen Julin
Majlen och Christer Järnström
Daniel Järnström
Jan-Olof Järnström
Soile o. Risto Kaanela
Jesse och Jimmy Kaanela
Katja Kallio
Anders Karlsson
Bengt Karlsson
Dick Karlsson
Johan Karlsson
Juho Karlsson
Kaj Karlsson
Lars Karlsson
Marianne Karlsson
Niklas Karlsson med familj
Henrik Karlstedt
Ralf Kavon
Juha Kinnunen
Jenny Kronberg
Jimmy Kronberg
Joe Kronberg
Johan Kronberg
John Kronberg
Susie Kronberg
Gulli Kronehag
Kurt Kronehag
Carita o. Mårten Kronström
Birgitta Kärkkäinen
Gunnevi Lagerroos
Tony Lagerroos
Mirabella Lagus
Eino Lahti
Petri Lahtonen
Pasi Lamppu
Mark Lassfolk
Fam. John Laurén
Karl-Gustav Laurén
Leena Laurén
Lennart Laurén
Sissel Laurén
Sture Laurén
Jill Laurén
Sara Laurén
Ellen Le Grand
Emma Le Grand
Jonas Lehtinen
Knut Lehtinen
Jesse Leino
Caroline Lepistö
Thomas Lepistö
Toni Levon
Familjen Levón
Henrik Lindberg
Bertel Lindblom
Holger Lindblom
Maj Lindblom
Sven Lindblom
Manja Lindell
Alisa ja Anton Lindfors
Ann-Mari & Björn Lindholm
Maria Lindholm
Tommy Lindholm
Carl-Johan Lindman
Hessu Lindqvist
Axel Lindstedt
Amanda Lindström
Anna Lindström
Elias och Emil Lindström
Helena och Folke Lindström
L&M Lindström-Gommers
Marisol Lindström
Mathias Lindström
Michaela Lindström
Molly Lindström
Pelle Lindström
Viktor Lindström
Frank Lundén
Familjen Lundqvist
Henry Lundström
Per Lundström
Kurt-Erik Långbacka
Lena Långbacka
Elin Lönnberg
Espen Lönnberg
Berndt Lönnberg
Jockum Lönnberg
Maijalan perhe
Stefan Majurin
Familjen Malmlund
Britt & Tapio Marjamäki
Tapio Marjamäki
Aaron Markkula
Juho Marttinen
Kari Mattila
Marianne Mattila
Risto Mattila
Lucas Mattjus
Sara Mattjus
Agneta Mattsson Nyberg
Björn Mattsson
Isabella Mattsson
Linn och Minea Mattsson
Margareta Mattsson
Olivia Mattsson
Ralf Mattsson
Mustfinnö Marthakrets
Ronja Mäenpää
Armi Niemi
Kenneth Nordling
Guy Nordström
Nisse Norrgård
Lars Nummelin
Gunnel Nyberg
Johan Nyberg
Per Nyberg
Raimond Nyberg
Stefan Nyberg
Thomas Nyberg
Abbe Nylund
Lena Nylund
Petter Nylund
Familjen Tommy Nymalm
Vivan Norring Nyström
Pentti Nyström
Nea Ojala
Nico Ojala
Markku Orell
Saku Orell
Ida Otstavel
Arthur Pahlman
Folke Pahlman
William Pahlman
Nella Paju
Tia Paju
Pargas Svenska Pensionärer Stavvandrarna
Rasmus Pettersson
PIF Salibandy M2
Ilse Piippo
Jan-Peter Pomrén
Mira, Gustaf & Ludvig Prost
Raili Puhakka
R&D Råd & Dåd
Carita Ramstedt
Harry Ramstedt
Mariella Ramstedt
Mikael Ramstedt
Jessica Ranta-aho
Liam och Jamilah Ranta-aho
Ville Ranta-aho
Arto Rantanen
Anna Rask
Käthe och Ralf Rehnström
Mikael Reuter
Robert Ridberg
Sara och Kasper Ridberg
Tom Ridberg
Tarja Rinne
Seija Ruohonen
Petter Rönnlöf
Wilma Saarinen
Ola Sand
Susanna Silvennoinen
Birgitta Sjöholm
Philip Sjöstrand
Sarah Sjöstrand
Sven Sjöström
Nelson Skaag
Oskar Skaag
Emilia Skaag
Elsa Skaag
Skröbbel-Gåbbana
Amelie, Line och Juni Snåre
Kaarlo Soini
Göran ”Gösse” Storfors
Adam Strömborg
Anki Strömborg
Caspian Strömborg
Eddie Karrani Strömborg
Emilio Strömborg
Heidi Strömborg
Marcus Strömborg
Stefan Strömborg
Svante Strömborg
Tore Strömborg
Yngvar Strömborg
Johanna och Erik Sumelius
Oscar Sumelius
Petter Sumelius
Ann-Christine Sundell
Tom Sundell
William Sundell
Zacharias Sundell
Vilhelm & Philip Suojanen
Margot Svahnström
Oliver och Marie Svahnström
Emil Sviberg
Julia Sviberg
Magnus Sviberg
Ada Söderholm
Jan Söderholm
Jan Söderlund
Rachel Nygård-Taxell
Christoffer Taxell
Johan Thorn
Anne Tiikkala
Felix och Tilda Timgren
Daniela Tunturi
Harri Tunturi
Joel Tunturi
Julia Tunturi
Sara Tunturi
Reino Tuominen
Pia Vainio
Tapio Vainio
Veijo Vainio
Tom Valli
Ellen Vikström
Emelie Vikström
Alex Virtala
Emmi Virtala
Jenny Virtala
Markku Virtala
Petra Virtala
Andreas von Bergmann
Caroline von Zweygbergk
Jan von Zweygbergk
Jim von Zweygbergk
Lilli von Zweygbergk
Peggy Wallin
Oona Wanström
C-O Westén
Lars Westerback
Bengt Westerlund
Ronja Westerlund
Uffe Westerlund
Daniel, Sebastian, Eric Wikman
Ina Wikman
Daniel Wikman
Suse Wikman
William Wikström
Gun-Maj Winberg
Jorma Winberg
Matilda Åberg
Simon och Isak Åberg
Aarno Öhman
Catharina Öhman
Folke Öhman
Mikael Öhrnberg
Heidi Österman
Sebastian Österman
Sofia Österman
Tomas Österman
Östermans
Franz Östman

Om ditt namn saknas från listan, var god kontakta oss på info@pifcenter.fi