Basturegler och anvisningar

 • Bastun reserveras via info@pifcenter.fi. Bastureservering inkluderar mötes/omklädningsrummet
   
 • Bastun reserveras alltid för sex (6) timmar börjande alla vardagar kl. 18 och lördagar, söndagar samt veckohelgdagar börjande kl. 9–18 (då kan det krävas en serviceinsats mellan reserveringarna). Efter sex (6) timmar slår inbrottslarmet på och det förorsakar kostnader.
   
 • Endast mötesrummet kan också reserveras, då är tiderna inte lika strikta. Bastutemperaturen (olovligt bastubadande) kan övervakas via mobil.
   
 • Reservering förutsätter alltid en ansvarsperson som är ansvarig för att regler och anvisningar efterföljs! Efterstädningen hör också till.
   
 • Bastunyckel hämtas från officen (FysioGym) samma dag som bastun/mötesrummet används och lämnas efter användningen inne i mötesrummet på för ändamålet avsedd krok. Om nyckeln inte finns i på avsedd plats, dörren är olåst eller bastun/mötesrummet ostädat (grovstädat) faktureras 30 euro plus moms, extra. Bolaget har också rätt att fakturera eventuell skada som uppstått om dörren lämnats olåst
   
 • Alarmet är alltid på i bastun – fås bort med nyckelkoden (i ändan av Iloq-nyckeln) som slås in på inloggningspanelen.

  Gör så här: TRYCK vänster knapp (röd) därefter fyra siffror (nyckelkoden) och alarmet är borta.

  Då du lämnar bastun, TRYCK höger knapp (grön) och koden. Lämna bastun inom 1,5 minuter.
 • Bastun kan slås på via knapp innanför dörren på inloggningspanelen eller via telefon. Avtala om startsätt då bastun reserveras.