Konstgräset – Aktia LKV

Planreservationer

PIF-Center övertog ansvaret för Aktia LKV arenan, konstgräset genom en överenskommelse med Pargas IF och PIF fotbollssektion. PIF-Center undertecknade arrendeavtal, 15 + 10 år med Pargas stad, den 12 augusti. Samtidigt ingicks ett avtal med Pargas stad om användningen under skolåret, kl. 8 – 15. Då hyr staden konstgräset för skolornas och allmänhetens användning.

Under primetime, kvällar och weekender hyr PIF-fotboll planen för sin verksamhet. Också andra föreningar och allmänheten har möjlighet att hyra planen.

För tillfället förnyas konstgräset och dränering samt planutformningen förnyas. Total budget för planförnyelsen är ca 320 000 euro. Konstgräset beräknas var klart för fotboll i medlet av september.

Tilläggsuppgifter, Lars Nummelin, 044 9810584

Så här byggs konstgräset

Den gamla konstgräsmattan monterades bort vecka 31 av Saltex Oy och lagras nu i rullar invid planen. En del kommer att återanvändas bredvid den nya konstgräsplanen. Resten väntar på ny användning våren 2022.

Under vecka 32 kördes ca 900 ton 0 – 2 m:s krossgrus, s.k. stenmjöl ut. Det arbetet liksom leverans av allt annat krossgrus, utförs av Transportfirma Wihlman Kb.

Täckdikningen påbörjades vecka 33. Längs långsidorna dräneras planen med 160 mm:s rör. Längs kortsidorna dikas planen med 125 mm:s rör. I dikeskanalerna monteras totalt 8 st granskningsbrunnar. Täckdikena ansluts till Pargas stads dagvattennät. Lutningen, ”fallet” på täckdikena är i allmänhet minst 0,3 % eller mera. I grävkanalen mot planen och delvis på planen monteras en remsa, ca 1, 3 m bred vattentät geotextil som viks ut mot planen ca 20 – 30 cm. Hela dikeskanalen, ca 0,6 m bred och i snitt ca 0,75 m djup, fylls med siktad 8 – 16 mm:s krossgrus. Arbetet utförs av Grävmaskinsfirma Ronny Sundqvist Ab och talkojobbare.

I fortsättningen, beroende på vädret, formas planen så att den blir som ett åstak, med ca 0,7 – 0,9 % lutning mot planens långsidor. Arbetet görs av Tiehöylä Suomela Oy och då fylls planen med ytterligare ca 300 ton stenmjöl.

Saltex Oy, installerar nytt konstgräs fr.o.m. v. 35. På den jämnade och lutande planen installeras geotextil som överlappar varandra och som överlappar den remsa som sticker upp från dikeskanalen. På geotextilmattan monteras en sviktpadmatta som på undre sidan har vattenavledande fåror. Sviktpadmattan möjliggör en effektiv vattenavledning längs geotextilen till planens dräneringssystem, men den är också en del av konstgräset och står för svikten i konstgräset. Sviktpaden är helt återvinnbar.

På sviktpaden monteras konstgräsmattan, FIFA Quality Pro matta, som tack vare den underliggande svikten har kortare ”grässtrå” och mindre fyllning. Den matta som läggs på Aktia LKV arenan fylls med Bioflex granulat som är en belagd mineral som till 98% består av specialsand. Granulatet är fullt återvinningsbart och betyder också en märkbart mindre spridning och ”bort stänkning” av granulat, än andra granulatslag.

Planen förväntas vara i speldugligt skick i mitten av september.