Säkerhetsdokument

PIF-Center har anordnat åtta säkerhetskurser och totalt 95 ansvarspersoner har deltagit i kurserna. Stort tack till deltagarna i kurserna.

Styrelsen för Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy har beslutat att säkerhets- och räddningsplanerna tas i bruk officiellt den 15 november 2019.

Detta innebär att anvisningarna i säkerhetsplanerna bör följas och att den information som förmedlats under kurserna tillämpas. Personer som inte har deltagit i säkerhetsutbildningen kan inte längre fungera som ansvarspersoner. 

Du kan bekanta dig med säkerhetsdokumenten här:

Räddningsplan

Räddningsplan 1:a våningen (skiss)

Räddningsplan källaren (skiss)

Räddningsplan fotbollshallen (skiss)

Räddningsplan PIF-Center (skiss)

Säkerhetsplan