Hyresprinciper och hyror

Hallhyror hösten 2024 samt
regelverk för hallanvändning


Gäller fr.o.m. 1.1.2020
Följande principer iakttas då hallarna (gäller alla hallar) hyrs ut:


1) Hallarna hyrs ut minst för en (1) timme. I samband med att hyresgästen hyr en timme kan förlängning köpas enligt halva timmar (30 min) om man avtalat med en annan hyresgäst att den hyr resterande halvtimme. Bokningsläget bör framgå i bokningskalendern på PIF-Centers webbplats.

2) I första hand hyrs hallarna ut till aktieägare och sektioner som hör till aktieägarnas organisation. Ifall det finns oreserverade tider hyrs hallarna till utomstående användare.

3) Prime time definieras som vardagar från och med kl. 16 till 22 samt lördagar kl. 9–18 och söndagar kl. 11–20. Dagtid vardagar kan hallen hyras till fastställd dagavgift mellan kl. 7–16.

4) Endast hallhelheter hyrs ut. Alltså i regel inte halv plan eller delar av en plan/hall. Undantag för samanvändning mellan spelplan/gymnastiksal och friidrottsfaciliteter.

5) I PIF-Centers hallhyror ingår alltid i kraft varande momssats (10 %). Hyrorna publiceras på PIF-Centers webbsida, www.pifcenter.fi

6) Hyran delas upp i en sk. standardtimme för Pargas IF:s sektioner. En standardtimme förutsätter att reserveraren binder upp sig till en lång användningstid. För stora hallens del omfattar användningstiden minst från 1.9 till 30.4. För fotbollshallens del är användningstiden 4,5 månader i en glidande tid från 1.11 till 31.3.

Utöver standardtimmar hyrs hallarna ut till ”utomstående”, ifall det finns lediga tider, för en högre taxa. Då förutsätts inte bindning till en lång hyrestid. Reserverade bokningar kan anmälas inhiberade senast en (1) månad före reserveringstiden. VD kan fatta beslut om undantag från principen om en månads uppsägningstid.

7) Turneringar bör planeras terminsvis och helst före terminen inleds. I allmänhet går turneringsbokningar före träningsbokningar, speciellt då turneringarna planeras på förhand. Ifall det är fråga om turneringar som arrangeras med kort varsel kan också de bokas så att träningstider inhiberas. Beslut tas av bolagets VD. Turneringsarrangörerna ansvarar för hallhyror och fastighetens översyn samt grovstädning efter turneringen. Då turneringar ordnas bör arrangörerna alltid ha parkeringsvakter och ordningsvakt (inomhus) i tillräcklig omfattning. De bör använda de gula västarna som har anskaffats för ändamålet. Till övriga delar följs regelverket för användningen av hallarna.

8) Övervakning av användningen av fastigheterna och praktisk tillsyn sker genom köptjänst av FysioGym Ab. Ett regelverk för användningen uppgörs av PIF-Center i samarbete med företaget som står för servicen inom köptjänsten.

9) Hallarna/spelplanerna kan inte hyras vidare till tredje part. Bolagets vd kan i undantagsfall bevilja dispens för vidareuthyrning. Dispensgrund kan inte vara att reserverad tid inte används av den som reserverat den.

10) Bokningar kan göras enbart via info@pifcenter.fi. Varje bokning bör ha en namngiven ansvarsperson. Om ansvarsperson inte anges (vid bokning), alternativt byte av ansvarsperson inte angetts i tid (senast då reserveringen påbörjas) eller anmäld ansvarsperson inte de facto har fungerat som ansvarsperson och varit närvarande under reserverad tid kan PIF-Center bolaget höja hyran med 50 %.

11) Ansvarspersonen har ansvar för den tid hallen/hallarna hyrs, för personsäkerheten i hallen samt för hyrd hall/utrymme och redskapen som ställs till förfogande.

12) Införda bokningar i PIF-Centers kalender på webben är lika med faktureringsgrund. Bokningar kan korrigeras fram till en månad före bokningen infaller.

13) Uppenbar olovlig användning av hall eller del av hall debiteras med ifrågavarande hallhyra förhöjd 2-4 gånger. VD avgör förhöjningens tillämpning.


Hyror

Aktia LKV Arena

Hyra konstgräset Aktia LKV arena, för hela året 2024, priserna exklusive moms.

Extern hyresgäst per timme, utan avtal (tillfällig hyresgäst) 50 €

Extern hyresgäst per timme som har tecknat
minst ett år långt säsongavtal 45 €

Hallhyror höstterminen 2024

Priserna innehåller moms 10 %


Fotbollshallen: 33 x 40 m
Standardtimme64
Andra timmar, prime time80
Dagtid, vardagar, Pargas stads skolor
(alltid), lågsäsong standardtimme
(1.4–31.8)
35
Dagtid, vardagar, Piftis, PIF
Akademi och Strokeklubben
12


Idrottshallen: 17 x 40 m
Standardtimme32
Andra timmar, prime time40
Dagtid, vardagar, lågsäsong standardtimme (1.5–31.8)22
Dagtid, vardagar, Pargas stads skolor
och övriga användare
22 + 180 /mån.
Dagtid, vardagar, PIF Akademi och Piftis12

Faktureringsavgift enligt prövning


Gymnastikhallen: 17 x 20 m
Standardtimme, egen och utomstående prime time32
Andra timmar prime time40
Dagtid, vardagar, lågsäsong standardtimme (1.5–31.8)22
Dagtid, vardagar, Pargas stads skolor
och övriga användare
22 + 180 /mån.
Dagtid, vardagar, PIF Akademi och Piftis12

Faktureringsavgift enligt prövning 25 €/faktura