Användningen av motionsutrymmen januari 2022

Användningen av motionsutrymmen inomhus förbjudits för alla, med följande undantag. Användningen är tillåten för 2004 födda och yngre barn och ungdomar samt för professionella användare. Det betyder att PIF-Center håller öppet och det är möjligt och rekommendabelt för 18 åringar och yngre att använda sig av PIF-Centers samtliga hallar.

Eftersom vi inte känner till åldern på användarna i de reserveringar som finns inbokade så  gäller följande:

  • Var och en bör granska om man kan/får använda hallarna.
  • Var och en användare/reserverare bör meddela om avbrytande användning.
  • PIF-Center rekommenderar att användarna/reserveraren meddelar om att användningen avbryts. Då meddelande om att upphöra med användningen sker, noteras den omedelbart och ingen fakturering sker förrän en ny reservering görs.
  • I fall vi inte får meddelande om att tiderna inte används beaktar vi den som faktureringsbara.
  • Omklädningsutrymmena är fortsättningsvis öppna, men fundera efter om det är bättre att komma idrottsklädd till PIF-Center
  • Dessa begränsningar och rekommendationer gäller tillsvidare, fr.o.m. 2.1. 2022.

I övrigt gäller de rekommendationer och begränsningar som infördes 15.12.2021

Tack för att ni orkar hjälpa till för att begränsa smittan!

PIF-Centers styrelse

Tilläggsinformation, Lars Nummelin, 044 9810584

Kategorier:
Okategoriserade