Åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset

Gymnastikhallens utövare börjar vid jämna klockslag.

Spelplanens utövare börjar alltid 15 minuter efter jämna klockslag

Önskvärt är att man kommer färdigt omklädd till träningen och att duschandet efteråt sköts hemma                                                                                                                                       

Föräldrar, ledsagare, chaufförer och övriga som inte deltar i verksamheten ombeds att inte vistas i hallen eller i aulan. Vänta på era barn och ungdomar utanför ytterdörren. Håll avstånd till varandra.

Dessa beslut och rekommendationer börjar tillämpas fr.o.m. 1.10.2020 och de är i kraft tillsvidare och de gäller inte FysioGym Ab:s eller skolornas verksamhet.

Läs hela beslutet här!

Tack för att ni bidrar till att förhindra spridning av coronaviruset!

Kategorier:
Okategoriserade