In- och utgångsarrangemang för fotbollshallen

På begäran av PIF-fotboll och för att tryggt använda hallen, görs följande ändringar i fotbollshallen.

INGÅNG vid hallens södra gavel (mot Skärgårdsvägen) liksom hittills

UTGÅNG sker på hallens långsida, genom att nödutgången mot Lasses bastu tas i bruk.

Inkommande lag väntar bakom gavelnätet tills utgående lag har gått ut. Sista lagets ansvarsperson låser dörrarna.

Tillämpning fr.o.m. tisdag 3.11.2020. Alla tillämpar detta förutom Piftis och Stroke klubben.

Kategorier:
Okategoriserade