PIF-Center har nytt tak

Entreprenaden gällande nytt tak på entréflygeln har slutförts. Plåtslageri T. Lindström Ab Oy överlät det nya taket till beställaren/byggherren PIF-Center den 2.4.2024.


Slutresultatet är mycket gott och nu kan konstateras att hela byggnaden har ett snyggt och välfungerande tak. Stort tack till Plåtslageri T. Lindström Ab Oy och till J-Rak Oy Ab, Juhani Maarala som stod för planeringen samt till Bo-Erik Palmgren som har fungerat som övervakare.


Samtidigt har några andra steg i projektet vidtagits. Stålbalkarna som håller ihop Siporex´väggelementen klätts in i plåt. Raison Metalli Oy har monterat ny ytterdörr till kontorskorridoren och Gubbenheimarna har monterat ny personaldörr till skatehallen. Som bäst förnyas lyftporten i skatehallen. Efter det är det dags för slutgranskning gällande projekt ”Grundläggande renovering av idrottshallens entréflygel”

Kategorier:
Okategoriserade