Säkerheten förbättras

I fotbollshallen har ena långväggen varit utmanande ur säkerhetssynvinkel. Nu har risken förminskats i och med att stålbalkarna bakom väggpresenningen märkts ut med varningstejp. I fortsättningen utreds en möjlig montering av ett skyddsnät längs långsidan. Också andra skyddsnätupphängningar korrigeras och säkerhetsrisker utvärderas.

Kategorier:
Okategoriserade