Säkerhetsutbildningen fortsätter den 14.1.2020

Säkerhetsutbildningen fortsätter den 14.1.2020, kl. 18 – 20 i PIF-Center, Industrigatan 11, mötesrum Lasses Bastu.

  • Sprid detta i din förening/sektion/organisation, var så vänlig!
  • Gäller inte de som genomgått kursen hösten 2019.
  • Gäller alltså enbart nya ansvarspersoner, sådana som missade kurserna 2019 och andra intresserade personer.
  • Anmäl ansvarspersoner! info@pifcenter.fi. Anmäld ansvarsperson bör finnas på plats under reserveringen. I undantagsfall kan en reserv användas men då måste också reserven ha säkerhetsutbildning.
  • Alla som fungerar som ansvarspersoner bör ha säkerhetsutbildning.
  • Förhandsanmälan behövs inte, bara att dyka upp den 14.1 kl. 18.

Kategorier:
Okategoriserade