Följande åtgärder har vidtagits p.g.a. coronaviruset

Med anledning att det är skäl att vara försiktig då coronaviruset kan breda ut sig och kanske också landa hos oss och för att det ska vara tryggt att använda hallarna, har PIF-Center vidtagit följande åtgärder och  ger följande rekommendationer:

  1. Handdesinfektionsmedelspumpar och flaskor har installerats vid huvudingången och i FysioGyms konditionssal. OBS! Ledarna och ansvarspersonerna är ansvariga för att alla använder handdesinfektionsmedel. Både då man anländer och då man avlägsnar sig.
  2. Observera också, att noggrann handtvätt ändå är det väsentliga, handdesinfektion är ett bra komplement.
  3. FysioGyms personal kommer att använda engångshanddukar och desinfektionsmedel på dörrhandtag, vattenblandarvred och liknande platser.
  4. FysioGym har accepterat att de har ett informations- och övervakningsansvar i praktiken i hallarna, för att se till att alla använder handdesinfektionsmedel och att man tvättar händerna. Detta minskar dock inte ansvarspersonernas och ledarnas ansvar att se till att den egna gruppens medlemmar använder desinfektionsmedel.
  5. I morgon fredag installeras handesinfektionspumpar och flaskor också i fotbollshallen, i kontorskorridoren, i skatehallen och i Lasses bastu.

I övrigt iakttar vi myndigheternas anvisningar och följer de beslut som samhället tar i det här fallet.

Kategorier:
Okategoriserade