NYTT TAK PÅ ENTRÈFLYGELN

Anbudsförfrågan lades ut på Hilma, julkiset hankinnat sajten den 11.9.2023. Anbuden bör lämnas in senast den 6.10.2023.

Det nya taket, ett åstak gjort av falsad plåt skall vara klart senast den 14.8.2024. Sannolik byggtid senhösten 2023, vintern 2024.

Anbudsförfrågan (enbart på finska) kan laddas ner här. Övrigt anbuds- och entreprenadmaterial fås på begäran från lars.nummelin@parnet.fi

Under hösten kommer också samtliga fönster i kontorskorridorens behandlings- och mötesrum att bytas ut. Vintern 2024 byts några innerdörrar och ytterdörrar och en lyftport.

Kategorier:
Okategoriserade