Det finns händer som underhåller och gör….

Säkerhetsutbildning för ansvarspersoner  hölls under hösten 2019. Nästan 100 personer tog del av utbildningen! Stort tack för intresset! Dessa är också en del av de ”händer och personer som gör”. Säkerhetsutbildningen fortsätter 14.1.2019, kl. 18.

Säkerhetstänkandet genomsyrade PIF-Centers verksamhet under 2019. Under förarbetet, beredningen av säkerhetsplanerna och under kurserna dök det upp nya och viktiga säkerhetsaspekter som bolaget bejakar och ivrar för. Några exempel, skyddsvägar, säkerhetsskyltar, adress- och koordinatangivelser i hallarna. Några åtgärder är ännu under arbete, en områdesvis hastighetsbegränsning om 20 km/h, förbättrandet av utebelysningen runt fotbollshallen och ett skyddsnät i fotbollshallen är kanske de viktigaste. Detta visar att arbetet fortsätter.

I övrigt städas och målas källarvåningen i sin helhet. De utrymmen som var tänkta att bli övningshall, är iståndsatta till lager. Den ursprungliga planen om övningshall är tillsvidare lagd på is. Under början av 2020 kommer nedre våningen att förses med nytt låssystem. Om detta informeras separat. Därtill skall PIF-Centers lager städas grundligt och åtminstone golvet kommer att målas. Det gamla pannrummet omvandlades under 2019 till bolagets lager och en omflyttning av bolagets lager sker under vintern 2020. Detta kommer att ge litet mera lagerutrymme för ägarföreningens sektioner.

Kategorier:
Okategoriserade