Säkerhets- och räddningsplan för PIF-Center

PIF-Center har anordnat åtta säkerhetskurser och totalt 95 ansvarspersoner har deltagit i kurserna. Stort tack till deltagarna i kurserna.

Styrelsen för Fastighets Ab PIF-Center Kiinteistö Oy har beslutat att säkerhets- och räddningsplanerna tas i bruk officiellt den 15 november 2019.

Detta innebär att anvisningarna i säkerhetsplanerna bör följas och att den information som förmedlats under kurserna tillämpas. Personer som inte har deltagit i säkerhetsutbildningen kan inte längre fungera som ansvarspersoner. 

En ny kurs anordnas 14 januari 2020, kl. 18 och den är avsedd för personer som är nya i verksamheten eller sådana som inte deltog i höstens kurser.

Frågor gällande detta kan ställas till:

Lars Nummelin

vd
044-981 0584
lars.nummelin@parnet.fi

Kategorier:
Okategoriserade